top of page

דיילות חלוקה

דיילות חלוקה נמצאות בכל אירוע, כנס, תערוכה או רשת שיווק.                                  
עם HD  דיילות יש לכם אפשרות להגדיל את כמות החשיפה של המוצר פי כמה!

בעזרת דיילות החלוקה שלנו תוכלו לשווק ולהציג כל מוצר בתיאום מושלם של הדיילת לקונספט הנבחר.

bottom of page